Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

 

Klauzula informacyjna

Od dnia 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”). W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych:

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Tożsamość administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie, ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: dpo@gops-urszulin.pl, korespondencyjnie na adres Ośrodka lub osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 14:00.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Cel przetwarzania

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie ustaw, które do tego obligują.

Pozyskiwanie danych

Dane niezbędne do prowadzenia postępowań i wydania decyzji w konkretnej sprawie będą pozyskane z wszystkich podmiotów publicznych i prywatnych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane w formie:

  1. archiwalnej – zgodnie z obowiązującymi przepisami (okres min. 10 lat);
  2. elektronicznej – na okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.

Odbiorcy danych:

  1. Odbiorcami danych osobowych będą organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań;
  2. Dane mogą trafić do podmiotów publicznych uprawnionych do kontroli Ośrodka.

Prawa podmiotów danych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.

Prawo wniesienia skargi

Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. /22/ 860-70-86

 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Ich nieprzekazanie spowoduje niemożliwość realizacji świadczeń.

Informacje

Liczba wyświetleń: 877
Utworzono dnia: 18.02.2019

Historia publikacji

  • 18.02.2019 12:10, Administrator
    Edycja strony: Klauzula informacyjna
  • 18.02.2019 12:10, Administrator
    Dodanie strony: Klauzula informacyjna