Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie realizator projektu zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania związane z wykonaniem przez Zamawiającego zadań w ramach  projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:57

zał. nr 1 - formularz ofertowy

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:57

zał. nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:58

zał. nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:58

zał. nr 4 - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:59

zał. nr 5 - oświadczenie kandydata

Utworzono dnia 17.04.2019, 16:00

zał. nr 6 - wzór umowy

Utworzono dnia 17.04.2019, 16:00

Informacje

Liczba wyświetleń: 84
Utworzono dnia: 17.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

Historia publikacji

  • 17.04.2019 16:02, Administrator
    Edycja dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych
  • 17.04.2019 16:01, Administrator
    Edycja dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych
  • 17.04.2019 16:00, Administrator
    Dodanie załącznika: zał. nr 6 - wzór umowy