Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie realizator projektu zaprasza Oferentów do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania związane z wykonaniem przez Zamawiającego zadań w ramach  projektu ,,Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:57

zał. nr 1 - formularz ofertowy

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:57

zał. nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:58

zał. nr 3 - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:58

zał. nr 4 - klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Utworzono dnia 17.04.2019, 15:59

zał. nr 5 - oświadczenie kandydata

Utworzono dnia 17.04.2019, 16:00

zał. nr 6 - wzór umowy

Utworzono dnia 17.04.2019, 16:00

Aktualności

Poszukiwanie rodziny wspierającej


Zarządzenie nr 2/2020 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Spolecznej w Urszulinie z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych od pracy w Gminnym Ośrodku Pomocy Spłecznej w Urszulinie w 2020 r.


 

Informacja o naborze na stanowisko kierownik Klubu Seniora


 

Zapraszamy do składnia ofert na stanowisko Kierownik Klubu Seniora


 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora


 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania


 

Zapraszamy do składania ofert na przygotowanie pomieszczeń na potrzeby Klubu Seniora


 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych


Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych


 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych


Rozeznanie rynku na stanowisko pracownik socjalny


Informacja o naborze osób do projektu ,, Nie jesteśmy sami – kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin’’.


Projekt "Nie jesteśmy sami - kompleksowy program wsparcia osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych z Gminy Urszulin.


Zarządzenie nr 3/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie.

 


Zarządzenie nr 2/2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Urszulinie z dnia 11 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


 

Informacje

Liczba wyświetleń: 196
Utworzono dnia: 17.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Urszulinie

Historia publikacji

  • 17.04.2019 16:02, Administrator
    Edycja dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych
  • 17.04.2019 16:01, Administrator
    Edycja dokumentu: Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usług opiekuńczych
  • 17.04.2019 16:00, Administrator
    Dodanie załącznika: zał. nr 6 - wzór umowy